www.anauruc.com pune la dispoziţia utilizatorilor şi organismelor competente prezentul document în conformitate cu legea 34/2002, din 11 iulie, a serviciilor societăţii informaţionale şi a comerţului electronic (LSSI-ce).

Datele cu caracter personal care au fost colectate vor fi tratate în conformitate cu prevederile legii organice 15/1999, din 13 decembrie, privind protecţia datelor cu caracter personal, Decretul regal 1720/21 din decembrie de aprobare a Regulamentului de dezvoltare a legii organice şi a altor reglementări în vigoare în orice moment şi sunt stocate într-un dosar deţinut de psihologul Ana Maria Uruc, NIE X9258948E, la adresa Calle Antonio Burgos, n º 8, 1 º dreapta, Centro, Castro Urdiales, 39700 ( Cantabria). Scopul acestor date este comunicarea în legătură cu serviciile contractate şi/sau făcute şi trimiterea de materiale sau buletine informative.

În conformitate cu legea de mai sus, utilizatorul are dreptul de a exercita drepturile de acces, rectificare şi anulare a datelor prin depunerea unei cereri scrise la adresa de mai sus sau prin e-mail anaurucpsicologa@gmail.com, cu numele său complet şi datele de identificare legală.

Utilizatorul

Acesta garantează autenticitatea tuturor informaţiilor referitoare la datele de caracter personal pe care le facilitează prin formulare online sau alte mijloace conexe, fiind singurul responsabil pentru manifestările false sau inexacte pe care le îndeplineşte.

Este responsabil de asigurarea condiţiilor necesare pentru a fi punctual la momentul convenit (conexiune la internet, echipamente de operare, video, audio).

Permite utilizarea anonimă a datelor conţinute în istoria terapeutică în scopul evaluării, intervenţiei psihologice şi control, supravegherii , cercetării sau educaţiei.

Acesta înţelege natura privată a informaţiilor şi că registrele schimburilor terapeutice aparţin psihologului.

Pentru a utiliza sau contracta serviciile acestei pagini, este necesar să aveţi peste 18 ani.

Confidenţialitatea

Toate informaţiile vor fi tratate cu cea mai mare confidenţialitate şi vor fi utilizate numai în scopul solicitat. Singurele excepţii pot fi date în cazul unui risc vital sau al cererii autorităţilor juridice, conform legislaţiei în vigoare.

Renunţarea la garanţii şi răspundere

www.anauruc.com nu este responsabil, în nici un caz, pentru daunele şi prejudiciile de orice natură care ar putea provoca lipsa de disponibilitate a paginii, erori în conţinutul sau transmiterea de virus, luând toate măsurile posibile pentru a se evita.

În caz de închidere a paginii sau imposibilitatea, din partea www.anauruc.com, de a oferi serviciile contractate vor fi returnate sumele plătite, fără a fi în măsură să solicite utilizatorul despăgubiri.

Modificări

www.anauruc.com îşi rezervă dreptul de a modifica aceste condiţii generale în orice moment, fiind vizibile prin actualizarea avizului legal.

Legături externe

ww.anauruc.com nu va exercita nici un fel de control şi responsabilitate pentru link-uri sau hyperlink-uri la alte site-uri de internet şi conţinutul care poate apărea.

Plată şi restituire

Plata se face în avans prin intermediul sistemului de plăţi sigure PayPal, cu card de debit sau de credit.

Puteţi anula sau modifica o sesiune cu o notificare de 24 de ore.

Dreptul de excludere

Psihologul îşi rezervă dreptul de a nu-şi mai oferi serviciile dacă consideră că acest tip de terapie nu aduce beneficii utilizatorului sau că utilizatorul nu respectă condiţiile generale de utilizare, legea sau normele sociale şi morale.

Legea aplicabilă şi jurisdicţia

Relaţia dintre www.anauruc.com şi utilizator va fi guvernată de reglementările spaniole în vigoare.

Acceptare

Prin accesarea oricărui serviciu de pe această pagină, termenii şi condiţiile menţionate mai sus, precum şi informaţiile legale şi operaţionale ale paginii, sunt considerate acceptate.